Υπενθύμιση αργότερα Έλεγχος Υπενθύμιση απορρήτου από το YouTube, εταιρεία της Google Παράβλεψη περιήγησης GRΜεταφόρτωσηΣύνδεσηΑναζήτηση Φόρτωση... Check This Out cant connect to wifi.help me - Διάρκεια: 6:55.

Don't change those.So, all you need to change is the IP address you enter. 52000 Cpt BigDogJang0 271.844 προβολές 8:55 Como Conectar tu nintendo DS i a tu Red WI-FI - Διάρκεια: 3:46. giancarloparimango11 2.300.361 προβολές 2:51 Como Conectar tu nintendo DS i a tu Red WI-FI - Διάρκεια: 3:46.

Ryse: Son of Rome Wii U Wii U Forums Games Forum Directory Wii U Forum Top Forums General Wii U Minecraft: Wii U Edition Paper Mario Color Splash Pokkén Tournament Super

Topic Archived More topics from this board...I think I ran into a glitchJustinVentus210/20 12:58PMWhy is this game so damn expensive?MarthsCape4610/20 10:32AMIs this good team for red?MegaFire1121410/20 1:21AMNewbie needs some help assembling Theresia Featured Forums Apollo Justice: Ace... You can only upload a photo or a video. 52000 Jpy To Usd Featured Forums Batman: Arkham Origins Dynasty Warriors 8 Grand Theft Auto V Pro Evolution Soccer 2014 The Last of Us White Knight Chronicles II 360 XBOX 360 Forums Games Forum Directory

It turns green for a bit and then turns red giving me an error code 52100. Search Free Sign Up Login Home Forum How To Download News Encyclopedia High-Tech Health Free Sign Up Language English Español Deutsch Français Italiano Português Nederlands Polski हिंदी Bahasa Indonesia Login Subscribe GameFAQs Answers Boards Community Contribute Games What’s New DSRole-PlayingTrainerPokemon HeartGold VersionFAQsAnswersBoardMoreHomeSummaryRelease DataGame CreditsAlso PlayingCollection StatsGame TriviaFAQsCheatsSavesReviewsReader ReviewsCritic ReviewsImagesVideosAnswersBoard Error code 52000.... this contact form You can only upload files of type PNG, JPG, or JPEG.

Sign up for free! Learn more You're viewing YouTube in Greek. Expand» Details Details Existing questions More Tell us some more Upload in Progress Upload failed. Mario Super Sluggers Punch-Out!!

wineloy garcia 26.843 προβολές 18:09 como conectar el nintendo ds a internet wifi - Διάρκεια: 2:44. Vendedor do Resident 4 17.104 προβολές 12:18 Cómo configurar la CWF de Nintendo en una Nintendo DSi - Διάρκεια: 7:30. e1000 - Tutorials and Reviews 234.210 προβολές 3:49 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά Nintendo of America Inc.

lllJokerlll 1.700.156 προβολές 9:43 Como jugar en Desmume Wifi luego del cierre de la CWF de Nintendo | Parte 1 - Διάρκεια: 21:18. Pokémon Black & White... Rein 126.142 προβολές 5:11 How To Play 4th/5th Gen Wifi Without Nintendo Servers (Desmume Wifi Tutorial as well) - Διάρκεια: 33:02.